akwizycja sygnałów > dna > moduły we/w analogowych

Moduły wejść analogowych systemu PowerDNA

 

    S/s AI Bit    
DNA-AI-210 DNA-AI-201-100 100 kS/s 24 16 uniwerslany 24/12 wejść analogowych, 100 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1, 2, 5, 10
DNA-AI-202 DNA-AI-202 12 16   prądy 12 wejść prądowych ( ±150 mA, ±15 mA, ±1.5 mA), A/C 16-bitowy, 16 kS/s
DNA-AI-204 DNA-AI-204 1 kS/s 24 18 prądy 24 wejścia prądowe (0-20 mA, 4-20 mA, ±24 mA), A/C 18-bitowy, 1 kS/s
DNA-AI-207 DNA-AI-207 16 kS/s 16 18 uniwerslany 16 wejść analogowych, 16 kS/s, 18-bitowy przetwornik A/C, programowane wzmocnienie
DNA-AI-208 DNA-AI-208 8 kS/s 8 18 mostki 8 wejść różnicowych do obsługi mostków tensometrycznych, 8 kS/s, 18-bitowa rozdzielczość, zasilanie mostków
DNA-AI-248-230 DNA-AI-248-230 250 S/s 24 18 uniwerslany,
"samochodowy"
24 wejścia różnicowe, 18-bitowa rozdzielczość, 250 S/s, zakres nap. wejściowych od -2V do +32V, programowane wzmocnienie (od 1 do 1000)