akwizycja sygnałów > dnr

Moduły we/wy binarnych systemu PowerDNR

 

DNR-DIO-401 DNR-DIO-401 Moduł 24 wejść binarnych o poziomach 5-36V, programowana histereza
DNR-DIO-402 DNR-DIO-402 Moduł 24 wyjść binarnych o poziomach 5-24V i obciążalności prądowej 80 mA
DNR-DIO-403 DNA-DIO-403 Moduł uniwerslanych 48 we/wy binarnych o poziomach TTL
DNR-DIO-404 DNA-DIO-404 Moduł 12 wejść i 12 wyjść binarnych (źródła prądowe)
DNR-DIO-405 DNA-DIO-405 Moduł 12 wejść i 12 wyjść binarnych
DNR-DIO-406 DNA-DIO-406 Moduł 12 wejść i 12 wyjść binarnych (typu sink - ujście)