akwizycja sygnałów > dna

Moduły we/wy analogowych systemu PowerDNA

 

DNA-AI-210 Moduły wejść analogowych
DNA-AI-205 Moduły wejść analogowych jednocześnie próbkowanych
DNA-AO-308 Moduły wyjść analogowych