Szanowni Państwo,

Dziękujemy bardzo za przesłane zapytanie. W celu wyeliminowania błędów formalnych przygotowany został formularz zawierający pola na umieszczenie danych niezbędnych do przedstawienia oferty lub wystawienia zgodnej z przepisami faktury (najpierw proformy, a następnie faktury komercyjnej). Formularz pozwoli wyeliminować typowe pomyłki, np. brak NIPu, niedozwolone skróty w nazwach firm, itd. Prosimy o uważne wypełnienie poniższego formularza.

Dziękujemy.

  "Nabywca" (tzw "do fakturowania")

Firma(*)

WymaganeWymagane
Firma2 Wymagane

Ulica(*)

Wymagane
Ulica2 Wymagane

Kod(*)

Wymagane

Miasto(*)

Wymagane

NIP(*)

Wymagane
Zamówienie Wymagane

Waluta f-ry(*)
Wybierz właściwe
  "ADR. WYSYŁKOWY"

Firma(*)

Wymagane
Firma2 Wymagane

Ulica(*)

WymaganeWymagane
Ulica2

Kod(*)

Wymagane

Miasto(*)

Wymagane

Kontakt(*)

Wymagane

Tel(*)

Błędny format.WymaganeWrong formatA value is required.

e-mail(*)

Wymagane A value is required.Błędny format.

Transport opłaca(*)Wybierz właściwe